Astrologin in Wien Tanja Ristovski Astrološke konsultacije Tanja Ristovski
MENU

Horoskop za mlade

Talenti i jake strane korz prizmu horoskopa - otkrijte na vreme nove perspektive i mogućnosti

Kliknite za poziv: +43 680 239 3673
E-Mail Termin

© Tanja Ristovski 2009 - 2022

Individualna jačina i talenti sa astrološkog stanovišta: otkrijte nove perspektive i mogucnosti na vreme

(obuhvata analizu profesionalnih sklonosti)

  • Konsultacije se mogu kombinovati, u zavisnosti od toga sta Vas zanima. Konsultacija preko Skype-a je moguća.

U analizi horoskopa mladih fokus je na potrebama, predispozicijama i talentima mladih ljudi. Pošto je profesionalna orijentacija veoma važna tema, u konsultaciji se razmatraju profesionalne sklonosti.

Ja posmatram trenutnu situaciju mlade osobe kao jednu stanicu na putu odrastanja. U tom svetlu razmatram moguće izazove i oblasti gde roditelji mogu da pruže podršku.

Sa analizom horoskopa mladih dobićete dragocenu pomoć i sugestije kako da pratite svoje dete na njegovom individualnom putu.

O odnosu dete-roditelj sa astrološkog stanovišta možete pročitati u textu na engleskom ili nemačkom jeziku.

Konsultacija traje 60 minuta.

Honorar 130 €

(Svi honorari obuhvataju  kalkulaciju natalne karte, analizu horoskopa i samu konsultaciju.)

© Tanja Ristovski