MENU

Kako astrologija može da pomogne

Psihološka astrologija sa fokusom na odnos izmedju roditelja i dece, partnerstvo i životno planiranje

Odnos dete-roditelj sa astrološkog stanovišta