Horoskopp za malde

Talenti i jake strane korz prizmu horoskopa - otkrijte na vreme nove perspektive i mogućnosti
Šta astrologija može da učini za vas?
Šta Vas očekuje u konsultaciji?
Odnos dete-roditelj sa astrološkog stanovišta
Donošenje odluka i astrologija
Astrologija i planiranje
O psihološkoj astrologiji
Kalendar i astrologija

Horoskop za mlade

(obuhvata analizu profesionalnih sklonosti)

U analizi horoskopa mladih fokus je na potrebama, predispozicijama i talentima ličnosti u razvoju. Pošto je profesionalna orijentacija veoma važna, u konsultaciji se razmatraju profesionalne sklonosti.

Ja posmatram trenutnu situaciju mlade osobe kao jednu stanicu na putu odrastanja. U tom svetlu razmatram moguće izazove i oblasti gde roditelji mogu da pruže podršku.

Sa analizom horoskopa mladih dobićete dragocenu pomoć i sugestije kako da pratite svoje dete na njegovom individualnom putu.

O odnosu dete-roditelj sa astrološkog stanovišta možete pročitati u textu na engleskom ili nemačkom jeziku.

Konsultacija traje 60 minuta.

Honorar 120 €

(Svi honorari obuhvataju  kalkulaciju natalne karte, analizu horoskopa i samu konsultaciju.)

Copyright © Tanja Ristovski