Partner horoskop

Dubinska analiza horoskopa partnera: kako se dopunjejte, koji su izazovi
Šta astrologija može da učini za vas?
Šta Vas očekuje u konsultaciji?
Odnos dete-roditelj sa astrološkog stanovišta
Donošenje odluka i astrologija
Astrologija i planiranje
O psihološkoj astrologiji
Kalendar i astrologija

Partner horoskop

(za uporedni horoskop izmedju roditelja i dece, sestre i braće pogledajte porodični horoskop)

Uporedni horoskop je moćno sredstvo za razumevanje kompleksne dinamike između dve individue. Polazna tačka je analiza natalnih horoskopa. Ova konsultacija se fokusira na emocionalne potrebame i na obrasce ponašanje obe osobe, na osnovu čega se identifikuje dinamika veze, mogući izazovi i komplementarnosti.

Konsultacija traje 60 minuta i podrazumeva analizu odnosa dve osobe.

Honorar 180€  (kod vise od dva horoskopa kontaktirajte me putem mejla  za visinu honorara)

(Svi honorari obuhvataju  kalkulaciju natalne karte, analizu horoskopa i samu konsultaciju.)

Copyright © Tanja Ristovski