MENU

Horoskop za roditelje i decu

O odnosu između roditelja i dece - horoskop porodice

Kliknite za poziv: +43 680 239 3673
E-Mail Termin

Roditelj - dete, braca i sestre

Uz pomoć astrologije možemo da analiziramo kako lični sensibilitet i predispozicije deteta utiču na mustre ponašanja i razmišljanja roditelja, i obrnuto - kako roditeljsko ponašanje i razmišljanje utiče na dete. U konsultaciji možete saznati koje se teme iz vašeg života reflektuju u horoskopu vašeg deteta i šta možete po tom pitanju da preduzmete.

Sveobuhvatna perspektiva koja je moguća korz analizu porodičnog horoskopa, se fokusira na potencijale deteta i na mogućnosti koje se otvaraju za roditelja naročito u smislu ličnog sazrevnja i razvitka.

Ova analiza horoskopa otvara nove perspektive za odnos prema izazovima u prodičnom zivotu

Jedan roditelj i dete: 180€
Konsultacija traje 60 min

Dvoje dece :  180€ 
Konsultacija traje 60 min

Jedan roditelj i dvoje dece: 270€  
Konsultacija traje 90 min

Oba roditelja i dete:   270€ 
Konsultacija traje 90 min

Oba roditelja i dvoje dece: 360€  
Konsultacija traje  110 min

(Svi honorari obuhvataju  kalkulaciju natalne karte, analizu horoskopa i samu konsultaciju.)

© Tanja Ristovski