Godišnji horoskop

Koje teme su aktuelne u sledećih godinu dana?
Šta astrologija može da učini za vas?
Šta Vas očekuje u konsultaciji?
Odnos dete-roditelj sa astrološkog stanovišta
Donošenje odluka i astrologija
Astrologija i planiranje
O psihološkoj astrologiji
Kalendar i astrologija

Godišnji horoskop

(individualni godišnji horoskop i trend-analiza)

Kroz individualni  godišnji horoskop ćete otkriti nove perspektive i dobiti priliku da istražite mogućnosti i opcije u predstojećoj godini.

Pošto su planete, kao i sam život, u konstantnom pokretu, različite oblasti života će biti više ili manje naglašene svake godine i odredjene teme iz natalnog horoskopa će biti aktivirane. Početna tačka za godišnji horoskop je vaš lični horoskop i vaše iskustvo. Tokom konsultacije ćemo iz astrološke perspektive pogledati godinu koja je iza vas, i na osnovu toga trend koji dolazi. Individualni potencijali i slabosti se razmatraju u perspektivi trenutnih okolnosti i tema u ličnom razvoju.

Na osnovu Vaših interesovanja i planova razradićemo strategiju  za sledećih 6 do 12 meseci.

Kroz individualni godišnji horoskop ćete bolje razumeti cikluse i izbor dobrog momenta za ostvarenje planova.

Konsultacija traje 60 minuta.

Honorar 120€

(Svi honorari obuhvataju  kalkulaciju natalne karte, analizu horoskopa i samu konsultaciju.)

Copyright © Tanja Ristovski