Kako astrologija može da pomogne

Psihološka astrologija sa fokusom na odnos izmedju roditelja i dece, partnerstvo i životno planiranje
Šta astrologija može da učini za vas?
Šta Vas očekuje u konsultaciji?
Odnos dete-roditelj sa astrološkog stanovišta
Donošenje odluka i astrologija
Astrologija i planiranje
O psihološkoj astrologiji
Kalendar i astrologija

Odnos dete-roditelj sa astrološkog stanovišta

Ponekad puno izazova, roditeljstvo nam pruža jedinstvenu priliku da rastemo kao individua i da razvijamo lične potencijale...

Ostatak texta možete pročitati na engleskom ili nemačkom jeziku. Kliknite na odgovarajući link.

Die Eltern-Kind-Beziehung aus astrologischer Sicht

The child-parent relationship - astrological point of view

Copyright © Tanja Ristovski