Prateće konsultacije

Ako se pojave nova pitanja, okolnosti promene ili ako vas zanima neka specijalna tema
Šta astrologija može da učini za vas?
Šta Vas očekuje u konsultaciji?
Odnos dete-roditelj sa astrološkog stanovišta
Donošenje odluka i astrologija
Astrologija i planiranje
O psihološkoj astrologiji
Kalendar i astrologija

Prateće konsultacije

Ciljevi i strategije koji su utvrđeni prilikom natalne analize ili prilikom trend-analize su konkretne teme koje se mogu dalje obraditi u pratećoj konsultaciji ako se okolnosti ili vaše lične potrebe u međuvremenu promene.  Natalni horoskop je i u ovom kontekstu neophodna osnova za tumačenje.

Ponekad nastanu nova pitanja posle jedne konsultacije ili se javi potreba da se udubite u određenu temu. Pošto horoskop pruža informacije na nekoliko nivoa, jedna tema se može se posmatrati  sa nekoliko stanovišta. Prateća konsultacija je posvećena vašim specijalnim pitanjima.

Konsultacija traje 60 minuta.

Honorar 120 €

(Svi honorari obuhvataju  kalkulaciju natalne karte, analizu horoskopa i samu konsultaciju.)

Copyright © Tanja Ristovski