Astrološke konsultacije

Psihološka astrologija sa fokusom na odnos izmedju roditelja i dece, partnerstvo i životno planiranje
Šta astrologija može da učini za vas?
Šta Vas očekuje u konsultaciji?
Odnos dete-roditelj sa astrološkog stanovišta
Donošenje odluka i astrologija
Astrologija i planiranje
O psihološkoj astrologiji
Kalendar i astrologija


Kada je astrološka konsultacija od pomoći i sta možete da ocekujete?

• Astroloska konsultacija vam moze pruziti nevoe perspektive, orijentaciju i podrsku:

• ako imate pitanja u vezi partnera, posla ili familije

• ako se nalazite na životnoj prekretnici i želite da dobijete jasnu sliku o tome da li ste na pravom putu

• ako Vam treba podrska u donosenju neke odluke ili želite da razmotrite mogućnosti u nekoj bližoj budućnosti

• ako Vam je potreban savet u vezi profesionalnih sklonisti vašeg deteta, ili želite da dobiljete nove uvide u njegove ili njene potencijale i potrebe

• ako  želite da dobijete uvid u sopstvene potencijale i kako da ih iskoristite ili želite da ispitate uticaje iz detinjstva i odnose u porodici

• ako želite da na godišnjem nivou razmotrite dolazeći period