Natalni horoskop

Talenti i dispozicije korz prizmu horoskopa
Šta astrologija može da učini za vas?
Šta Vas očekuje u konsultaciji?
Odnos dete-roditelj sa astrološkog stanovišta
Donošenje odluka i astrologija
Astrologija i planiranje
O psihološkoj astrologiji
Kalendar i astrologija

Natalni horoskop

(obuhvata profesionalnih orijentaciju)

Analiza natalne karte je iscrpna studija karte rođenja u kontekstu individualne biografije. Ona obuhvata važne teme u razvoju, lične potencijale i slabe tačke, kao i uticaje u detinjstvu i u porodici. Tema razgovora su i obrasci ponašanja koji su se uspostavili i njihov uticaj na vaš život.

Pošto je posao u modernom društvu jedna veoma aktuelna tema, analiza natalne karte obuhvata astrološku profesionalnu orijentaciju. Analiza horoskopa ukazuje na profesionalne oblasti koje odgovaraju Vašoj ličnosti i Vašim potrebama, a takodje razmatramo mogućnosti izbora, kojima bi mogli da smisleno obogatite trenutnu karijeru ili posao.

Na osnovu svega toga, razvijamo zajedno strategiju  ispunjeniji profesionalni i lični život,  koja eventualno obuhvata promenu obrazaca ponašanja.

Konsultacija traje 60 min.

Honorar 120 €

(Svi honorari obuhvataju  kalkulaciju natalne karte, analizu horoskopa i samu konsultaciju.)

Copyright © Tanja Ristovski