Horoskop za decu

Produbljena analiza horoskopa - talenti, dispozicije i potrebe deteta korz prizmu astrologije
Šta astrologija može da učini za vas?
Šta Vas očekuje u konsultaciji?
Odnos dete-roditelj sa astrološkog stanovišta
Donošenje odluka i astrologija
Astrologija i planiranje
O psihološkoj astrologiji
Kalendar i astrologija

Dečiji horoskop

U analizi dečijeg horoskopa ili horoskopa mladih, fokus je na analizi potreba, predispozicija i talenata ličnosti u razvoju. Roditelji dobijaju dragocenu pomoć i sugestije kako da prate svoje dete na njegovom individualnom putu.

O odnosu dete-roditelj sa astrološkog stanovišta možete pročitati u textu na engleskom ili nemačkom jeziku.

Konsultacija traje 60 minuta.

Honorar 120€

(Svi honorari obuhvataju  kalkulaciju natalne karte, analizu horoskopa i samu konsultaciju.)

Copyright © Tanja Ristovski