MENU

Horoskop za decu

Produbljena analiza horoskopa - talenti, dispozicije i potrebe deteta korz prizmu astrologije

Kliknite za poziv: +43 680 239 3673
E-Mail Termin

U analizi dečijeg horoskopa ili horoskopa mladih, fokus je na analizi potreba, predispozicija i talenata ličnosti u razvoju. Roditelji dobijaju dragocenu pomoć i sugestije kako da prate svoje dete na njegovom individualnom putu.

O odnosu dete-roditelj sa astrološkog stanovišta možete pročitati u textu na engleskom ili nemačkom jeziku.

Konsultacija traje 60 minuta.

Honorar 120€

(Svi honorari obuhvataju  kalkulaciju natalne karte, analizu horoskopa i samu konsultaciju.)

© Tanja Ristovski