Kako astrologija može da pomogne

Psihološka astrologija sa fokusom na odnos izmedju roditelja i dece, partnerstvo i životno planiranje
Šta astrologija može da učini za vas?
Šta Vas očekuje u konsultaciji?
Odnos dete-roditelj sa astrološkog stanovišta
Donošenje odluka i astrologija
Astrologija i planiranje
O psihološkoj astrologiji
Kalendar i astrologija

Kalendar i astrologija

Kalendar se razvio iz istih astronomskih posmatranja kao i astrologija, iz poterbe da se meri vreme i iskustvo, što je u antičko vreme bile veoma važno za opstanak.

Ostatak texta možete pročitati na engleskom ili nemačkom jeziku. Kliknite na odgovarajući link.

The Calender and Astrology

Der Kalender und die Astrologie

Copyright © Tanja Ristovski